Video: Sammenligning av synther (oscillatorer og filtre)

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på