Video: Rhodes Mark I Stage Piano med kontaktmikrofon

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på