Video: Clavinet D6 med 4 fuzz-pedaler

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på