Video: Wurlitzer 200A med kontaktmikrofon

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på