Video: Whammy pedal som en MIDI-kontrollert arpeggiator

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på