Video: Synth solo med Sequential Circuits Pro-One

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på