Video: Sonar og morse-lyder med Korg MS-20, båndopptaker and roterende høyttaler

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på