Video: Roland SH-09 og Sequential Circuits Pro-One koblet sammen

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på