Video: Lo-fi "synth pad" lyd med Korg CX-3, ekkopedaler og en SCF

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på