Video: Korg Polysix og Fulltone Tube Tape Echo med utslitt bånd

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på