Video: Korg MS-20 og Korg SQ-1 kontrollerer hverandre

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på