Video: Hammond-orgel med fuzz og gitarforsterker

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på