Video: Hammond organ gjennom en synthesizer og effektpedaler

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på