Video: Gitar med synth-ekko

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på