Video: Casio CZ-101 med Shallow Water, Tube Tape Echo og CXM 1978

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på