Video: Ambient- og fuzzlyder med Yamaha YC-25D og effektpedaler

Videoer Dehli Musikk har har laget eller bidratt på